Слънчевите колектори - системи за екологична енергия

by Admin
~1 minute

Преди да съществува електричеството хората са живели по-обикновено, но след като то навлиза в бита на всяко семейство, тока става неразделна част от човешкия живот. Да, наистина е така. Помислете си само как бихте се справили, ако сутрин станете и не можете да си направите кафе, ако отидете в офиса и няма асансьор, пробвате да включите компютъра, но без успех, защото няма ток.

Най-общо казано електроенергията е тясно обвързана с живота на всеки човек от домакинята в къщи до главните директори в големите предприятия. Но с това прекомерно използване идва друг много голям проблем и той е - свръх производството. Тогава на помощ идват слънчевите колектори, които неслучайно са кръстени така. Това са системи, които произвеждат неограничено количество енергия, като неин основен източник е не друг, а Слънцето.

Тези системи имат едно-единствено свойство, но то е от изключителна важност. Те поемат всички слънчеви лъчи, които попаднат върху техните панели, след което ги преобразуват в топлинна енергия, която всеки от нас използва за различни неща, но предимно за затопляна на вода за хигиенни и битови нужди.

Защо слънчевите колектори са считани за една от най-добрите алтернативи на зелената енергия?

Изчерпването на ресурсите в световен мащаб поставя все по-остро въпроса за намиране на алтернативни източници на енергия. Заради отрицателните ефекти от изгорелите газове върху атмосферата и задълбочаване на кризата с глобалното затопляне и парниковия ефект, все по належащи и предпочитани стават зелените алтернативни източници на енергия.

Това са възобновяемите и неизчерпаеми слънчева светлина, вятър и вода. Трите вида енергия се произвеждат по различен начин. При вятъра се изграждат специални ветрогенератори, при които въртенето на перките от вятъра произвежда електрически ток. За водата се изграждат водно електрически централи, обикновено на язовирните стени на големите изкуствени водоеми. Силата на водата задвижва турбини, които произвеждат електричество.

Слънчевата енергия се усвоява най-често от т.н. слънчеви колектори. Другите подобни уреди се наричат фотоволтаични панели. Те произвеждат електрическа енергия, докато слънчевите колектори са предназначени за производството на топлоенергия. Цената на съвременните фотоволтаични панели спрямо тяхното КПД за сега е много висока. Инвестицията меко казано не си заслужава. На практика вложената сума за покупка на соларен панел за ток се избива след почти 12-15 години. Може би скоро ще дойдат ново поколение соларни панели с по-високо КПД.

За сега слънчевите колектори за подгряване на вода за домакинството си остават най-атрактивните.