Какво са VoIP решенията през 2019?

by Admin
~1 minute
Какво са VoIP решенията през 2019?

Voice over IP (VoIP) e вече водеща и утвърдена технология позволяваща изграждането на единна система за пренос на глас в рамките на една организация независимо от местоположението на нейните офиси.

Предимствата на решението са:

по-добро управление на ресурсите
намаляване на разходите за телефони

Повечето хардуерни фирми в България проектират и внедряват системи за пренос на глас през интернет (VoIP) с доказана надеждност на фирма CISCO Systems. Предлагат се и иновационни решения базирани на системи с отворен код (Asterisk. Ние ще консултираме Вас и вашите партньори за избор на оптимално решение, съобразено с вашите нужди и предпочитания, какъв тип хардуер е нужен и т.н.

Интегрирането на VoIP решение включва инсталиране и настройка на терминалните устройства за всяко едно работно място, инсталиране на сървър или работна станция, на който ще работи централата, конфигурирането му според Вашите желания и нужди и цялостна поддръжка на системата.

Предимства и характеристики на VoIP решенията:

Осигуряване на вътрешно-фирмена свързаност - предоставяне на гласова телефония до всяко работно място в офиса и пълен контрол над телефонните обаждания.

Връзка с други комуникационни мрежи - връзка с национални и световни стационарни и мобилни мрежи. Контрол на обажданията - ограничаване номерата, които всеки потребител може да набира.

Създаване на групи потребители с различни права. Ограничаване на телефонни номера от списък в база данни и други. Подробна статистики, която включва името на потребителя, набрания номер, продължителността на разговора и датата и часа когато е проведен за всяко едно обаждане.

Намалени разходи - възможност за автоматичен избор на най-евтина линия за провеждане на всяко едно изходящо обаждане.