Какво представлява преводът на документи

by Admin
~1 minute
Какво представлява преводът на документи

Преводът на документи е един от видовете писмени преводи, който гарантира, че даден документ предава едно и също послание и стойност на множество езици. Освен това, помага за постигане на последователност и професионално представяне на език, различен от оригиналния език на документа. 

Нотариално заверен превод

Нотариално заверен превод на документ е правен документ, който е преведен и нотариално заверен. Този вид писмени превод често се изисква от държавни агенции за официални цели. Документите за самоличност са един пример. Нотариалната заверка е законово изискване за тези документи и е важно преводачът да подпише документа.

Нотариално заверените преводи могат да бъдат физически или цифрови. И двата вида документи са законно валидни в България, въпреки че някои институции може да изискват оригинално хартиено копие на нотариално заверения документ. Нотариалната заверка на документи е важен правен процес, тъй като предотвратява измами, като проверява свободната воля и самоличността на подписващия.

Заверен превод

Завереният превод на документи е важна част от документацията за много различни цели. Тези тип писмени преводи често се изискват за имиграционни и съдебни цели, но могат да бъдат полезни и за бизнес цели. Например, може да се наложи да получите академичен сертификат, преведен на езика на клиент. Може да се нуждаете и от преведен документ за правни цели, например при кандидатстване за работа.

Сертифицираните преводи не само валидират документ, но и гарантират автентичността на правни документи, бизнес споразумения и финансови отчети. Освен това заверените преводи на документи могат да предотвратят достигането на фалшиви или фалшиви документи до държавни служби. Много хора се опитват да влязат в страната с фалшиви документи, така че заверените преводи могат да успокоят имиграционните власти. Освен това завереният писмен превод може да помогне за намаляване на административното време, като гарантира по-бърза обработка.

Превод с апостил

Ако трябва да преведете документ от български език на друг език, можете да използвате услугата апостил. Този тип процес на писмени преводи изисква документът да бъде издаден в държава, която е страна по Хагската конвенция. Документите се превеждат на езика на приемащата страна и след това се заверяват с апостил.

Имайте предвид обаче, че процесът може да бъде сложен и досаден. Независимо дали имате нужда от заверен превод или услуга със заверен апостил, трябва да намерите услуга, която може да ви помогне да получите одобрение на вашия документ. Заверката с апостил, известна още като Хагски апостил, доказва, че даден документ е законно валиден в друга държава.

Кой превежда документите?

За разлика от много други услуги, преводи на документи изискват с тях да се заеме професионалист. Въпреки, че може да преведете необходимото ви с онлайн инструмент, като Гугъл преводач, може да има много неточности, особено на термини и специфични думи. Освен това, преведеният с Google Translate документ няма да е легитимен и няма да има статута на документ.